دبستان و پیش دبستان هوشمند غیر دولتی پسرانه نسیم دانش

سخن مدیریت

Image

سخن مدیریت:

اولیای محترم و سروران گرامی!
مدیریت مجموعه نسیم دانش همواره متعهد است به نحوی عمل نماید که بر اساس شیوه های نوین مدیریت و استانداردهای روز آموزشی، پرورشی و ورزشی، حس بالندگی، پویایی و تعقل و تفکر در فرزندان عزیزمان، خروشان و مستمر باشد. بی شک این مهم تحقق پیدا نخواهد کرد مگر با همراهی و ارائه نظرات سازنده و نقدها و پیشنهادات به موقع شما ارجمندان.
و ما عاشق مسیری هستیم که در آنیم و به همت و تخصص تمامی کادر اداری و آموزشی و شما سروران، مدرسه را به محلی تحقیق محور، پویا و خلاق تبدیل خواهیم نمود و از هیچ تلاشی در خصوص تحقق اهداف و چشم انداز خود از پا نخواهیم نشست.

و بنابر قول حضرت حافظ :
راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست ..... آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست

ارادتمندتان – شاه پسندزاده