دبستان و پیش دبستان هوشمند غیر دولتی پسرانه نسیم دانش

آموزش زبان

badbadak
آموزش زبان به روش بادبادک
در دنیای امروز آموزش زبان انگلیسی برای تضمین آینده کودکان امری ضروری برای والدین دور اندیش است.

سرگرمی و بازی بهترین روش برای زبان آموزی و موفقیت کودکان دلبند شماست
بادبادک در کنار شماست...