دبستان و پیش دبستان هوشمند غیر دولتی پسرانه نسیم دانش

فعالیت های فوق برنامه

در دبستان و پیش دبستان نسیم دانش، برنامه هایی علاوه بر برنامه های مدون آموزشی مدرسه، تدارک دیده شده است. آموزش ها و فعالیت هایی در راستای ارتقاء مهارت ها و توانایی های فرزندانمان تدوین و طراحی شده است، فعالیت های فوق برنامه دبستان و پیش دبستان نسیم دانش شامل:
فعالیت های بعد از مدرسه ( افتر اسکول )، آموزش های زبان انگلیسی، آموزش های کامپیوتر، هنر، مهارت های زندگی، ژیمناستیک و ... می باشد.

برای آشنایی با هریک از فعالیت ها روی بخش مورد نظر کلیک کنید:

فعالیت های بعد از مدرسه
آموزش زبان انگلیسی
فعالیت هنری
آموزش مهارت های کامپیوتری
مونته سوری
فعالیت های ورزشی